Zakladateľ spoločnosti a značky Mánya :

Ing. Mánya Július
1952 – 2010

Značka Mánya založená : 

20.4.1991